top of page
Goldbrush_1png.png
ALGEMENE
VOORWAARDEN

Voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen ForeverLashting en haar cliënten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanning salon

 • ForeverLashting zal alle behandelingen na beste inzet en vermogen uitvoeren.

 • ForeverLashting zal altijd haar best doen de eisen en wensen van de cliënt waar te maken.

 • ForeverLashting zal de cliënt inlichten over financiële consequenties na veranderingen in de behandeling.

Afspraken

 • ForeverLashting hanteert bij nieuwe klanten een aanbetaling van €10,-. Via email of telefoon ontvangt de klant meer informatie, na het maken van de afspraak. Wanneer de klant geen aanbetaling heeft gedaan, mag ForeverLashting de afspraak annuleren.

 • De cliënt is verplicht verhindering zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de behandeling bij ForeverLashting te melden.

 • Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag ForeverLashting het volledige bedrag van de afgesproken behandeling in kosten brengen.

 • Indien de cliënt meer dan 15 min te laat in de salon aankomt, mag de styliste de behandeling annuleren en toch de kosten die bij de afgesproken behandeling van toepassing zijn in prijs brengen.

 • ForeverLashting moet verhindering zo snel mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 • Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen hierboven te houden, indien zei gehinderd worden door overmacht.

Privacy

 • De styliste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op, en verwerkt deze in een klantenbestand.

 • ForeverLashting zal persoonlijke gegevens niet doorspelen aan derden, zonder toestemming van de cliënt.

 • ForeverLashting is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is mede gedeeld tijdens een behandeling.

 • De client is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is mede gedeeld tijdens een behandeling.

 • De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de styliste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden door te verstrekken.

Betaling

 • Aangegeven prijzen zijn vaste prijzen en gelden voor alle cliënten.

 • De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling contant of via pin te voldoen.

 • Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd.

 • Cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na aankoop datum geldig.

 • Waardecheque's met extra korting kunnen niet gebruikt worden in combinatie met andere acties.

 • Waardecheque's die zijn afgenomen tijdens de Covid-19, zijn persoonsgebonden en niet te gebruiken met andere mensen samen.

Aansprakelijkheid

 • ForeverLashting is niet aansprakelijk voor schade van welk aard ook ontstaan doordat de styliste is uitgegaan van door de cliënt onjuiste of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden, vrijetijd besteding.

 • ForeverLashting is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die door de cliënt mee zijn genomen naar de salon.

Klachten

 • Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet de klacht zo spoedig mogelijk doch binnen 7 dagen (1 week)  gemeld worden aan ForeverLashting.

 • Indien de klacht binnen 7 dagen gemeld word zal de behandeling opnieuw uitgevoerd worden.

 • Indien een klacht niet binnen 7 dagen na de behandeling gemeld wordt kunnen hier kosten voor berekend worden.

 • Betaalde behandelkosten kunnen onder geen beding geretourneerd worden.

Garantie

 • De cliënt heeft recht op een garantieperiode van 7 dagen op de behandeling.

De garantie vervalt indien:

 • De cliënt op de hoogte is gebracht van resultaten en levensduur van behandeling.

 • De cliënt andere producten heeft gebruikt dan geadviseerd.

 • De cliënt producten niet volgens advies heeft gebruikt.

 • De cliënt adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 dagen heeft opgevolgd.

Behoorlijk gedrag

 • De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaardbare normen.

 • Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de styliste van ForeverLashting het recht de cliënt de toegang van de salon te weigeren.

Beschadiging en/of diefstal

 • ForeverLashting heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

 • ForeverLashting meld diefstal altijd bij de politie

Recht

 • Op elke overeenkomst tussen ForeverLashting en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

 • De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van ForeverLashting en zijn ook in de salon beschikbaar.

bottom of page